Positive Behavior Support

Goed gedrag kun je leren
Een positief schoolklimaat is bij ons op De Klaverweide van groot belang. Daarom maken wij gebruik van Positive Behavior Support. Deze aanpak bevordert het positieve gedrag van kinderen, team en ouders binnen de school. En juist dát gedrag geven wij aandacht. Er ontstaat een betere leeromgeving waarin elke leerling optimaal kan profiteren van ons onderwijs. Wij werken als team, ouders en leerlingen met elkaar samen aan de waarden die wij belangrijk vinden op De Klaverweide.

Om hier binnen de school uiting aan te geven hebben we in alle ruimtes in de school borden opgehangen met duidelijke gedragsafspraken. 

Oefenen tijdens PBS lessen
Goed gedrag hoort overal en altijd, daarom geven wij hier aandacht aan tijdens PBS lessen.  De leerlingen leren hier over de gedragsverwachtingen. We bespreken in de les deze gedragsverwachtingen en oefenen met de leerlingen hoe ze zich aan de gedragsafspraken kunnen houden.

Belonen
De leerlingen kunnen met goed gedrag een muntje/token of compliment verdienen.

Hoe vaker de leerlingen gewenst gedrag laten zien, hoe groter de kans is dat zij hiervoor een muntje kunnen verdienen.

De leerlingen bewaren de verdiende muntjes in hun eigen zakje. Wanneer er 10 muntjes in het zakje zitten mag de leerling een beloning uitkiezen.

Daarnaast kan de hele groep ook muntjes verdienen, de groepsmuntjes. Wanneer de groep 25 muntjes heeft verdiend, krijgen ze een groepsbeloning.

Positieve sfeer
PBS is een aanpak die helpt een eenduidig en positief klimaat in onze school neer te zetten. Door deze aanpak schoolbreed centraal te stellen en met de leerlingen gewenst gedrag te oefenen, willen wij een positieve sfeer neerzetten.
De muntjes zijn er om de kinderen te helpen het goede gedrag vol te houden.